Kindercoach

Kindercoach Voorburg

Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat kinderen op tijd gehoord worden. Met gehoord worden bedoel ik dat er op tijd gehoor wordt gegeven aan de de signalen die kinderen uitzenden. De meeste kinderen kunnen nog niet uitleggen of verwoorden wat ze voelen. Als kinderen niet lekker in hun vel zitten merk je dat meestal door een verandering in hun gedrag.

 

Hoe weet je of een kind hulp nodig heeft? emoties-verdrietig

Sommige kinderen, die emotioneel zijn vastgelopen, uiten dat door middel van driftbuien, woedeaanvallen of huilbuien. Andere kinderen worden  hyperactief, ontwikkelen plotseling angsten, krijgen last van onverklaarbare lichamelijke pijnen, worden onzeker of vertonen juist pestgedrag of agressief gedrag. Het kind kan zich ook op “kleinere” manieren uiten. Soms gaan kinderen heel anders tekenen of anders spelen of ze willen plotseling heel veel of juist helemaal niet worden geknuffeld enz. Als er een dergelijke  gedragsverandering plaats vindt kan je er in principe van uitgaan dat er iets aan de hand is waar het kind geen raad mee weet. Emoties – die kinderen nog helemaal niet kunnen herleiden, begrijpen of verwoorden – moeten er toch uit. Het is dan ook niet gek dat een kind zich anders gaat gedragen. Dat doen wij immers ook als we met emoties te maken hebben.

Wat voor hulp bied ik aan kinderen?

Als kindercoach bied ik op een speelse manier, oplossingsgerichte hulp aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Kinderen hoeven de oorzaak van hun gedragsverandering helemaal niet letterlijk te kunnen verwoorden of begrijpen om er een oplossing voor te vinden. Door middel van het voeren van gesprekjes, die ik combineer met speelse elementen en werkmethoden, zoek ik samen met het kind naar een manier om anders met zichzelf en de situatie om te gaan. Samen ontdekken we de talenten en krachten die het kind in zich heeft, en veel belangrijker nog, hoe hij of zij deze kan gebruiken in de situaties die voor hem of haar moeilijk zijn. We gaan niet diep in op het probleem, maar focussen juist op het realiseren van succeservaringen. Het kind staat hierbij centraal en heeft een actieve rol in zijn of haar eigen ontwikkelingsproces.

Wat voor hulp bied ik aan ouders?

Gedragsverandering bij kinderen komt ergens vandaan. Het zijn vaak onverwerkte emoties die hebben te maken met zaken die zich binnen het gezin of op school afspelen of af hebben gespeeld. Misschien is de oorzaak heel duidelijk aanwijsbaar zoals gezinsuitbreiding, een verhuizing, een echtscheiding, nieuwe school etc. Maar het kunnen ook ogenschijnlijk “kleine” dingen zijn die toch een gigantische impact blijken te hebben (gehad).

Eigenlijk maakt het niet zo gek veel uit wat de oorzaak is geweest. Het gaat erom dat de ouder(s ) ook leren hoe zij op een andere manier met de situatie, zichzelf en  hun kind(eren) om kunnen gaan. Kinderen hebben veel meer baat bij een coachtraject als de ouders “mee veranderen”. Een kindercoach traject is dan ook niet alleen voor kinderen. Tijdens een kindercoach traject coach ik – naast het het kind – de ouders ook. Ik maak daarbij gebruik van dezelfde oplossingsgerichte methode. We gaan dus niet diep in op de oorzaak maar focussen op de oplossing.

Positief en oplossingsgericht voor kinderen EN voor ouders.

Als een kind positief naar zichzelf kijkt, kan het de hele wereld aan. Door middel van coaching leert een kind weer op een positieve manier naar zichzelf en de situatie te kijken. Ieder kind heeft de oplossingen al in zich. Als kindercoach help ik het kind om die oplossingen naar boven te halen en er gebruik van te maken. Ik ben er als kindercoach op gericht dat zowel de kinderen als de ouders een positief zelfbeeld ontwikkelen en in zijn of haar eigen kracht gaan leren staan. Dit zodat jullie samen weer verder kunnen.

 

Werkmethodieken Kindercoach Voorburg  tekening-zon

Ik werk met verschillende, speelse werkmethoden zoals; 

- Hypnotherapie, visualisaties/ kindermeditaties (herkenning, verwerking, innerlijke kracht

- Talentenspellen (ontdekken van kwaliteiten en valkuilen)

- Rollenspellen (inzicht in huidig gedrag, effect van nieuw gedrag)

- Familieopstellingen met playmobiel (verhoudingen binnen het gezin)

- Knutselen ( uiting en verwerking)

 

Kindercoach Voorburg

Heb je na het lezen van dit stukje nog vragen?  Of wil je graag een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek?  Bel of mail me  gerust. Tijdens het kennismakingsgesprek kan je ervoor kiezen om je kind mee te nemen of alleen of met je partner te komen. In alle gevallen staat de thee voor jullie klaar en kunnen we in een veilige, open sfeer bespreken wat de situatie is. Ik maak tijdens dit gesprek meteen een inschatting en vertel jullie of en hoe ik jullie kan helpen. Als ik het idee heb dat ik dat niet kan, ben ik er ook voor jullie. Ik sta jullie dan graag bij tijdens de zoektocht naar de juiste hulpverlener.