Assertiviteit training

Assertiviteit is een verzamelwoord voor omgangsvormen op sociaal niveau. Met andere woorden: Je assertief gedrag is wat je laat zien in je omgang met mensen in relaties op werk, privé, op school en in andere sociale situaties. Assertiviteit wordt in drie gedragsvormen onderverdeeld. Als je, jezelf herkent in de omschrijving van sub assertief of (passief) agressief gedrag is een assertiviteit training aan te bevelen!

Assertief adequaat gedrag

Assertief adequaat 

Sommige mensen zijn van zichzelf assertief. Ze communiceren op gelijkwaardig niveau, zijn niet verlegen en kunnen van huis uit heel goed duidelijk maken wat ze willen en of wat ze bedoelen. Ze gaan geen lastige situaties en/of conflicten uit de weg,  luisteren goed en kunnen hun punt duidelijk overbrengen zonder dat, dat agressief of onbeleefd ontvangen wordt. Ook kunnen assertieve mensen zonder te veel moeite een verzoek weigeren (nee zeggen) en zijn ze goed in het geven en ontvangen van complimenten en in het uiten van hun emoties op de juiste manier. Dit noemt men assertief adequaat gedrag.

Sub-assertief gedrag

Sub assertief 

Als je sub assertief gedrag vertoont betekent dit vaak dat je het lastig vindt om je mening te geven en bijvoorbeeld nee te zeggen als iemand je iets vraagt. Sub assertieve mensen doen vaak veel voor anderen, zijn over het algemeen verlegen en stiller dan anderen en willen graag alles goed doen. Zij doen vrijwel altijd precies wat er van hen gevraagd wordt en willen niemand tot last zijn. Sub assertieve mensen gaan lastige situaties en/of conflicten liever uit de weg en delen hun emoties niet of nauwelijks.

Passief agressief gedrag

(Passief) agressief 

Er is een duidelijk verschil tussen assertief en agressief gedrag. Mensen die passief agressief gedrag vertonen herkennen zichzelf echter veelal in de omschrijving van assertief adequaat gedrag. Er lijken namelijk op het eerste gezicht veel raakvlakken te zijn maar niets is minder waar. Passief agressieve mensen vinden het bijvoorbeeld heel moeilijk om naar andere mensen te luisteren. Zij respecteren de mening van een ander nauwelijks en drukken hun eigen zin graag door. Zij beschuldigen anderen vaak van dingen zodat ze zelf geen verantwoordelijkheid hoeven te dragen en zijn erg dominant. Zo dominant dat dit zich zelfs kan uiten in schreeuwpartijen of fysiek agressief gedrag

 

Wanneer kan een assertiviteit training uitkomst bieden?

Als je veel van jouw gedrag -of bijvoorbeeld het gedrag van één van je kinderen- herkent in de omschrijving van de sub-assertieve of de passief-agressieve omgangsvorm,  is assertiviteit training aan te raden. De assertiviteit training wordt zowel voor jongeren als volwassenen gegeven. Voor jongeren wordt het veelal een sociale vaardigheidstraining genoemd. De inhoud van de training is vrijwel hetzelfde alleen de stof wordt op een andere manier behandelt en ook de lesopbouw is anders. Zo wordt er tijdens  de assertiviteit training voor volwassenen naast de persoonlijke omgangsvormen ook aandacht besteed aan werk gerelateerde omgangsvormen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van rollenspellen die veel gericht zijn op werksituaties.

Sociale vaardigheidstraining voor jongeren van 8 t/m 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar

Bij de sociale vaardigheidstraining (assertiviteit training voor jongeren) wordt meer aandacht besteed aan omgangsvormen op school, thuis en met leeftijdgenoten. Dit is bijvoorbeeld een uitstekende training voor kinderen die gepest worden of zelf pestgedrag vertonen. De training wordt op een interactieve en dynamische manier gegeven die volledig aansluit op de leeftijdsgroepen.

De training wordt gegeven voor twee verschillende leeftijdsgroepen namelijk van 8 tot en met 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar.

Assertiviteit, sociale vaardigheidstraining Dare2BYou

Verbeter je communicatie skills
Dare2BYou!

Voorbeeld situaties waarbij de assertiviteit training voor volwassenen uitkomst kan bieden:

 • Je doet zoveel voor anderen dat je jezelf vaak vergeet.
 • Je wil meer zelfvertrouwen.
 • Je hebt te maken met een dominant persoon of personen en wil daarmee om leren gaan.
 • Je wil beter en duidelijker leren communiceren in het algemeen, privé en/of op werk.
 • Je wil leren hoe je beter met kritiek om kunt gaan.
 • Je werkgever wil graag dat je je sociale omgangsvormen verbetert.
 • Je wil leren hoe je nee kunt zeggen zonder het gevoel te hebben dat je iets fout doet of anderen teleurstelt.
 • Je wil leren hoe je met lastige of conflict situaties om kunt gaan zonder deze te vermijden.
 • Je wil beter leren luisteren naar wat een ander te zeggen heeft.
 • Je wil de kracht van lichaamstaal ontdekken en toe leren passen.

 

Voorbeelden waarbij de sociale vaardigheidstraining (assertiviteit training voor jongeren) uitkomst kan bieden:

 

 • Je wordt vaak verkeerd begrepen
 • Je wordt gepest of vertoont zelf pestgedrag
  Dare2BYou sociale vaardigheidstraining voor jongeren

  Leer te zeggen wat je bedoelt
  Dare2BYou!

 • Je bent erg verlegen of juist erg dominant.
 • Je wil leren hoe je met agressief gedrag om kunt gaan (van jezelf of/en met dat van anderen).
 • Je hebt vaak ruzie met leeftijdsgenoten, je ouders of met docenten.
 • Je vindt het moeilijk om het te zeggen als je iets niet leuk vindt of als je iets niet wil doen.
 • Je loopt vaak weg of zegt niks als je geconfronteerd wordt met een lastige situatie.
 • Je kan slecht tegen kritiek en tegen complimenten.
 • Je wil door iedereen aardig gevonden worden.
 • Je wil perfect zijn in alles wat je doet.
 • Je bent vaak bang om mensen te kwetsen.
 • Je wil graag meer zelfvertrouwen.

 

Waar en wanneer worden de assertiviteit trainingen gegeven?

Zowel de assertiviteit training voor jongeren als de assertiviteit training voor volwassenen wordt 6 keer per jaar in Den Haag gegeven. De assertiviteit training duurt 3 opeen volgende weken en behelst 4 lesdagen in totaal. De eerste twee weken krijg je alleen les op zondag van 10.00 tot 17.00 en het laatste weekend heb je les op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00.

Wat levert de assertiviteit training voor volwassenen je op:

 • Je hebt je de LISA communicatietechniek eigen gemaakt en beheerst deze (luisteren, interpreteren, samenvatten, antwoorden).
 • Je bent je bewust van je lichaamstaal en houding en weet dit positief in te zetten.
 • Je bent in staat complimenten te geven en ontvangen.
 • Je hebt geleerd hoe je opbouwende kritiek geeft.
 • Je hebt geleerd hoe je zelf positief  met kritiek om kunt gaan.
 • Je hebt geleerd voor jezelf te spreken en niet te zeggen wat een ander wil horen.
 • Je bent in staat om duidelijk te zeggen wat je bedoelt en durft dit ook.
 • Je hebt geleerd hoe je slim met emoties om kunt gaan en hoe je deze vaker kan uiten.
 • Je hebt geleerd dat het positief is om bepaalde verzoeken af te wijzen en durft dit ook beter.

 

Wat levert de sociale vaardigheidstraining (assertiviteit training voor jongeren)  je op?

 • Je weet hoe je een goed en duidelijk gesprek kunt voeren:  zonder ruzie te krijgen, zonder zelf niet aan het woord te komen of in een andere vervelende situatie terecht te komen.
 • Je hebt geleerd hoe belangrijk je lichaamstaal en lichaamshouding zijn en hoe hier positief mee om te gaan.
 • Je bent in staat om (op de juiste manier) nee te zeggen als je iets niet wil.
 • Je hebt geleerd hoe je het kan zeggen als je het ergens niet mee eens bent zonder agressief of onbeleefd over te komen.
 • Je weet hoe je complimenten kunt geven en ontvangen.
 • Je hebt geleerd dat het niet eng hoeft te zijn om je emoties soms te laten zien en dat het juist heel erg op kan luchten en handig kan zijn.
 • Je hebt het verschil tussen agressief en assertief gedrag geleerd.
 • Je bent in staat om je eigen eventuele agressieve gedrag om te zetten naar assertief gedrag.
 • Je weet hoe je het beste met agressief gedrag van anderen om kunt gaan.

 

Voorwaarden assertiviteit training/ sociale vaardigheidstraining voor jongeren en/of volwassenen

Alle jongeren die de Nederlandse taal voldoende beheersen – en tussen de 8 en 18 jaar zijn – kunnen deel nemen aan een sociale vaardigheidstraining. Volwassenen vanaf 18 jaar die de Nederlands taal voldoende beheersen zijn van harte welkom om deel te nemen aan één van de assertiviteit trainingen.

Tarieven assertiviteit training en sociale vaardigheidstraining:

 • Zowel voor jongeren als volwassenen kost de gehele assertiviteit training € 590 Dit is  inclusief alle dagen lesmateriaal, koffie, thee, limonade en een lichte lunch en exclusief 21% btw.
 • Voor studenten en mensen met een aantoonbaar minimum inkomen geldt een korting. (klik hier voor de voorwaarden).
 • Je dient zelf voor schrijfgerei en een notitieblok te zorgen.

 

Meer informatie over assertiviteit training en/of de sociale vaardigheidstraining?

Wil je meer informatie over de assertiviteit training of over de sociale vaardigheidstraining? Wil je weten waar en wanneer de eerst volgende assertiviteit training voor jongeren of volwassenen plaatsvindt of wil je, je direct inschrijven? Je kunt mij telefonisch of per e-mail bereiken.